Vanuit een grote belangstelling voor mens en organisatie werkt Swaving aan het duurzaam versterken van individuen, groepen en organisaties.
Het uitgangspunt is dat statuur (het representatief vermogen) en signatuur (het persoonlijk onderscheidend vermogen) bepalend zijn voor de regie en de mogelijkheden die de opdrachtgever heeft.

Swaving gaat op zoek naar het waarom van mens en organisatie, de behoefte van stakeholders en de afstemming die nodig is. De werkwijze van Swaving is analytisch en persoonlijk. De focus is strategisch en in continue afstemming met de omgeving, die sterk beïnvloed wordt door de actualiteit en belangrijke stakeholders. Swaving werkt praktisch, adviezen zijn direct toepasbaar en uitvoerbaar.

Erland Swaving wordt ook vertegenwoordigd door:

rep1

Dienstverlening

Swaving adviseert, coacht, traint en modereert. Het werkterrein ligt zowel in het
bedrijfsleven, bij de overheid als bij maatschappelijke organisaties.

Consultancy

 • Positionering
 • Branding
 • Verandermanagement
 • Issue management
 • Crisismanagement
 • Stakeholdermanagement

Training

 • Adviesvaardigheden
 • Presentatievaardigheden
 • Sales
 • Overtuigend argumenteren
 • Woordvoering en mediatraining
 • OR-training
 • Onderhandelen
 • Trainingen op maat en aanvraag
 • Leiderschapstrainingen

Coaching

 • Boardroom coaching
 • Loopbaan-coaching
 • Versterken professionele rol

Moderatie

 • Leiden van gesprekken en bijeenkomsten

Portfolio

Werkzaam voor bijna alle soorten van opdrachtgevers (bedrijfsleven, overheid, semioverheid en maatschappelijke organisaties). Actief op het niveau van raad van bestuur en bewindspersonen tot management, professionals en experts.

Overheid en semioverheid

Agentschappen, Financiele instanties, Gemeente, Ministeries, Provincies en ZBO’s

Bedrijfsleven

Adviesbureaus, Advocatenkantoren, Banken, Chemische sector, Communicatiebureaus, Dienstverleners, Farmaceuten, Mediabedrijven, Multinationals, PR-bureaus

Maatschappelijke organisaties

Academies, Culturele instellingen, Mensenrechtenorganisaties, Omroeporganisaties, Stichtingen, Ziekenhuizen

Biografie

Erland Swaving

Erland Swaving (1959) houdt zich het liefst bezig met complexe origanisatie- en beleidsvraagstukken bij zowel het bedrijfleven als de overheid. In zijn 20 jarige loopbaan was hij onder andere actief bij reorganisaties, positioneringtrajecten, grote (re-)brandingsoperaties, crisismanagement en communicatieopdrachten en issue managementprocessen. In samenwerkingsverbanden (tussen verschillende overheidsorganisaties of privaat/ publiek) fungeert hij als moderator en bij specifieke projectorganisaties treedt hij vaak op als adviseur, counselor.

Erland is daarnaast ook coach en trainer op het gebied van leiderschap, onderhandelen, acquisitie, adviesvaardigheden, presentatietechnieken en overtuigend argumenteren.

Opdrachtgevers treffen in Erland een gedreven adviseur aan met dossierkennis en die ter versterking van die opdrachtgever, strategie, conceptontwikkeling en procesmanagement voor zijn rekening neemt.

“A rare combination of robust, rugged, refined, energetic and esthetic”

Contact

erland@erlandswaving.nl

+31 6 5093 9843